fr French

Imprint

CRT Marrakech arbetar i nära samarbete med de aktörer som berörs av utvecklingen av turismen i regionen Marrakech:

  • Turistoperatörer,
  • De utvalda,
  • Den offentliga sektorn.

Huvudsyftet med CRT-Marrakech är att samla alla intressenter för att genomföra gemensamma åtgärder som syftar till främjande av Marrakech-destinationen nationellt och internationellt i partnerskap med Marockos nationella turistbyrå (ONMT).
2015, CRT-Marrakech kandidatur som Deltagarmedlem godkändes officiellt i sin regissör Abderrahim Bentbibs person under innehavet av generalförsamlingen för Världsturismorganisationen (UNWTO).

Genom sin CRT, Marrakech hedrades som det första målet för kungariket representerat vid ONMT, tillsammans med ett trettiotal medlemmar som representerar den afrikanska kontinenten av totalt 480 medlemmar.