fr French

Imprint

CRT Marrakech arbetar i nära samarbete med de aktörer som berörs av utvecklingen av turism i regionen Marrakech:

  • Turistoperatörer,
  • De utvalda,
  • Den offentliga sektorn.

Huvudmålet med CRT-Marrakech är att samla alla intressenter för att genomföra gemensamma åtgärder riktade till främjande av Marrakech-destinationen nationellt och internationellt, i samarbete med det marockanska nationella turistkontoret (ONMT).
2015, CRT-Marrakechs kandidatur som Tillhörande medlem var officiellt accepterad i personen för dess direktör Abderrahim Bentbib, under hållningen av General Assembly of the World Tourism Organization (UNWTO).

Genom sin CRT, Marrakech hedrades som den första destinationen för kungariket representerat vid ONMTtillsammans med cirka trettio medlemmar som representerar den afrikanska kontinenten av totalt 480 medlemmar.